Certyfikat jakości EBN dla KPT

Krakowski Park Technologiczny otrzymał w ostatnich dniach certyfikat jakości European Business Network. To dowód na wysoką jakość usług, które oferujemy zarówno w ramach działalności parku technologicznego, jak i inkubatora.

– KPT stosuje najlepsze metody pracy z młodymi firmami i wspiera je w skuteczny sposób. To szczególnie ważne w kontekście niedawnej dyskusji o efektywności pracy ośrodków innowacji po raporcie Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. W tym badaniu grupą benchmarkingową były właśnie instytucje ze znakiem jakości EU|BIC, uznawane przez Komisję Europejską za wzór do naśladowania. Także w Polsce PARP wskazuje na standardy EBN jako właściwy punkt odniesienia dla polskich instytucji otoczenia biznesu – komentuje Wojciech Przybylski, dyrektor działu rozwoju w KPT.

European Business Network to największa w Europie sieć skupiająca 250 ośrodków innowacyjności i przedsiębiorczości. Członkostwo Krakowskiego Parku Technologicznego w EBN to nie tylko znak jakości EU|BIC, ale także m.in.: warsztaty, konferencje, dostęp do nowych narzędzi pracy. W ramach współpracy z EBN realizujemy m.in. finansowany przez Komisję Europejską projekt Watify, nakierowany na promocję przedsiębiorczości cyfrowej. Co jednak najważniejsze, dzięki EBN, współpracujące z nami firmy mają dostęp do infrastruktury i usług ponad 300 wiodących ośrodków innowacji na świecie, co zdecydowanie ułatwia ekspansję międzynarodową.