Dołącz do nas

Firmy w MPTI

W MPTI uzyskają Państwo dostęp do globalnych sieci współpracy, parkowego know-how, doradztwa i wsparcia z zakresu innowacyjnej przedsiębiorczości, a także przestrzeń potrzebną do kooperacji w otwartym środowisku partnerskiej współpracy.

Małopolska to region wielkich technologicznych możliwości i ambicji. Wychodząc im naprzeciw, proponujemy by stali się Państwo częścią jednego z największych i najnowocześniejszych innowacyjnych projektów w naszym kraju.
Beneficjentami Małopolskiego Parku Technologii Informacyjnych mogą zostać wszyscy przedsiębiorcy prowadzący lub też planujący prowadzić działalność w obszarze technologii informacyjnych.

MPTI działa na podstawie §7 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia MRR z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej na wspieranie ośrodków innowacyjności w ramach POIG, 2007-2013.