Oferta

KRAKOWSKI PARK TECHNOLOGICZNY ZAPRASZA FIRMY DO MPTI

biura od 15m2 do 200 m2
co-working
inkubator technologiczny
laboratorium multimedialne
data center
l@b gallery – showroom
• doradztwo, mentoring, szkolenia
living lab
• świetne, innowacyjne firmy w jednym miejscu