Living Lab

Innowacje bliżej ludzi

Niektóre innowacje powstają w odosobnieniu i za zamkniętymi drzwiami. Inne do sukcesu potrzebują otwarcia się na ludzi. Każda potrzebuje weryfikacji w praktyce.

Właśnie dlatego na świecie popularyzują się żywe laboratoria. Jedno z nich dynamicznie rozwija się w Krakowie.

Czym jest living lab? To ekosystem testowania nowych produktów i usług, skracający do minimum drogę między projektantem a użytkownikiem. Tworzenie, testowanie i wdrażanie innowacji przebiega tu w taki sposób, by możliwie w jak największym stopniu zaangażować docelowego odbiorcę.

Dzięki warunkom testowania w naturalnym środowisku otrzymujemy produkt dostosowany do potrzeb i oczekiwań klienta. Mamy dostęp do informacji, które trudno byłoby uzyskać w inny sposób.

Koncepcję LL sukcesywnie rozwija wiele ośrodków na całym świecie. W Krakowie dzięki projektowi SMART_KOM jesteśmy członkiem największej światowej sieci livinglabs. Mamy dostęp do know-how z Helsinek, Tallinna czy Amsterdamu. Skupiamy wokół siebie przedstawicieli małych, średnich i dużych firm, jak również testerów i powiązane z nimi inicjatywy (np. serwis Apps4Krk).

W ramach living lab umożliwiamy przedsiębiorstwom współpracę z użytkownikami, Miastem Kraków, uczelniami i innymi partnerami. Identyfikujemy potrzeby klienta, analizujemy oczekiwania docelowego konsumenta. Firmy zgłaszają produkty i usługi do testowania, a następnie otrzymują profesjonalne wsparcie na etapie prowadzenia tych testów oraz oceny ich rezultatów.

Dzięki temu living lab oferuje korzystne warunki do tworzenia kolejnych wersji produktów i usług. Umożliwia konsekwentną weryfikację udoskonaleń aż do optymalizacji.

Krakowski Park Technologiczny wspiera living lab poprzez stworzenie zaplecza organizacyjnego oraz laboratoryjnego. Wspólnie pracujemy również nad ułatwieniem dostępu do danych publicznych, ich standaryzacją i popularyzacją, by jak najwięcej osób mogło z nich korzystać.